Tuesday, August 18, 2009

花園金閣


花園金閣

地址 : 旺角彌敦道601號創興廣場8樓
英文地址:8/F, Chong Hing Square, 601 Nathan Road (Mong Kok)
電話 : 2626 9982 / 2782 2202
類別 : 粵菜 (廣東)、酒樓、火鍋、海鮮、自助餐、點心
營業時間 : 星期一至日: 24小時營業
餐廳地圖

No comments:

Post a Comment